Angielski tlumacz cwiczenia

Zapewne najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi ostatnie, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co powoduje przekład procesem dobrym i mało automatycznym. Niestety, realia ukazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje zarówno w szanse, jak jeszcze często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i rodzajów użycia obu języków. Wielu młodych w prostych fachu tłumaczy idzie z błędnego założenia, iż ich działalność uznawana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że stoją ścisłe kontakty pomiędzy określonymi wyrazami i ruchami w oryginalnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, iż istnieją pewne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza dobrze nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do pracowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zawsze jest unowocześniania i implementowane są nowoczesne rozwiązania, to rozumienie maszynowe jeszcze nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej wprowadzane jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O ekspertów w prawdziwych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż wpływanie to miejsce skomplikowane, które chce od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zainteresowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego cechuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i docelowego w charakterach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z pozostałych języków brzmią prawie jednakowo, jednak ich stanowienia ujawniają się zupełnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale jeszcze pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.