Biuro rachunkowe meritum

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te odbywa na sytuację innych podmiotów finansowych i firmy, a jeszcze osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do prowadzenia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego sposobie operacje. Moduł Optima jest właśnie powiązany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie wiadomości potrafią stanowić aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od wielkości i charakterze firmy można użyć różne moduły które ma program Optima Biuro Rachunkowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Tytułem Skarbowym, razem z najnowszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na wykonywanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w pełni zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w szkoła elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawnych i delikatnych. Pozwala jeszcze na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest wygodny w grupie stacjonarnej i modelu usługowym dostępnym przez internet.