Na czym polega kontrola urzadzenia fiskalnego

Każdy przedsiębiorca, który zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej, musi liczyć się z odpowiednimi kontrolami. Za ich przeprowadzenie odpowiadają pracownicy Urzędu Skarbowego. Co mogą oni sprawdzić w trakcie kontroli kas fiskalnych?

Każdy