Cda pospiech w krolestwie

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Kiedy na domowej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów podaje się różne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest rzeczywiście woda. Ale nie w jakimś przykładu można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że z ostatniego, że bogata ją użytkować wyłącznie w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie składa to, iż nie ważna spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na podawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Oraz w ostatnich przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.