Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie domu już od wielu lat w większości przypadków realizowane jest przy użyciu scentralizowanego źródła ciepła. Oczywiście zdarzają się przypadki, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie w dalszym ciągu wykorzystywane są piece znajdujące się w każdym z domowych pomieszczeń, jednakże jest to już rzadkość.

Zaletami instalacji centralnego ogrzewania jest przede wszystkim znaczne ograniczenie ilości czasu, jaki musimy poświęcić na utrzymanie ciepła w domu, co widać szczególnie wyraźnie w zestawieniu ze wspominanym powyżej ogrzewaniem za pomocą pieców pokojowych.

Inną zaletą jest możliwość płynnej regulacji poziomu ciepła jakie jest produkowane w piecu, a następnie dostarczane do każdego z pomieszczeń ogrzewanego budynku. Co więcej regulować można nie tylko temperaturę na piecu, lecz również w poszczególnych pokojach – przy użyciu zaworów (najlepiej z głowicami termostatycznymi, automatycznie odcinającymi dopływ ciepłej wody po osiągnięciu przez nią ustawionej temperatury).

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, często obecnie stosowanym, jest dywersyfikacja źródeł ciepła, co oznacza wykorzystywanie co najmniej dwóch różnorodnych pieców. Pozwala to na wybór korzystniejszego opału, w zależności od wahań ich cen. Najczęściej spotyka się więc zestawienia: kocioł na ekogroszek-kocioł gazowy; kocioł olejowy-kocioł na drewno lub węgiel.

Ostatnio zyskują jednak na popularności także alternatywne źródła energii, takie jak panele słoneczne, które najczęściej wspomagają główne źródło ciepła, a w porze letniej służą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, eliminując konieczność uruchamiania pieca.

Bez względu na to jakie źródło ciepła wykorzystujemy warto pamiętać o wykonaniu elementów awaryjnych w instalacji. Szczególne znaczenie ma zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Najprościej zrobić to przy użyciu zaworu bezpieczeństwa, który eliminuje ryzyko występowania takich zjawisk.