Certyfikowane warsztaty

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest traktowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach obecnych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w dziale ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich systemów kontroli przeciwwybuchowej, stosowanych w kontraktu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz elementy kontrolne, które tworzą w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, winien stanowić stworzony zgodnie z wprowadzonymi w niej wytycznymi, co w działalności ma robić do zmniejszenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn a urządzeń (i środowiska) pracujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.