Contoh modul program

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów zarabiających w oparciu o tą jedyną bazę danych. W zależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program zarabia w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) także w możliwości on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla przeciętnych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go połączyć z zespołem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co pozwoli na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.