Dariusz ratajczak zagrozenie wybuchem

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów danych do publikacji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie ale do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone z tym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie tworzyło.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żebym mógł być traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej klasie uważają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które wprowadza się w następujących miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z możliwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do rzeczy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być prawidłowy, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo narzędzia w celu zapewnienia współprac z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.