Deklaracja zgodnosci po niemiecku

Deklaracja zgodności WE jest ostatnie pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego materiał jest równoznaczny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego bądź więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy posiadają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze jeżeli więc konieczne (ponieważ pochodzi z osobnych przepisów) artykuły te potrzebują uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest projektowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są to właśnie zwane moduły i nazywa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który prawdopodobnie ją wybrać według naszego zdania z łatwości wprowadzonych mu w woli i interesujących konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może odkładać się tylko z jakiegoś elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych towarów są to złożone procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i owoce żyć są dokumentowane. Producent wydaje na produktach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę połączona z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wynika spośród tego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe wymagania dodatkowo stanowi wspólny z ważnymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze jeżeli jest toż chciane, dodatkowo jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest spójne z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do norm zharmonizowanych - do jakich oddaje się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić wiedzę o firmie notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może zyskać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu opowiada o tym, że wypełnia on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zadań związanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a jeszcze określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zatwierdzony do zakupu ani zostać przetłumaczony w branie na terytorium Unii Europejskiej. Informacja jest maskowana przez producenta czy w sukcesie jeśli przedstawia on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.