Droga ewakuacji

Każdy budynek a jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi być instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie przydatne istnieje w budynkach na fakt nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub niezwykłych zdarzeń losowych. W relacje od źródeł zasilania oświetlenie to dajemy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim dołączyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia wprowadzane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać niezbędne normy, żebym ich zastosowania odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła wykonywane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła zależy od modułu jaki zastał zainstalowany i mieści się w przedziale od 1 do 3 godzin. Nowym rozwiązaniem może żyć użycie oprawy rastrowej stworzonej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, natomiast ich paraboliczny kształt zapewnia odpowiednie oświetlenie. W pomieszczeniach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgotności a ogromniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, traktowane są oprawy świetlówkowe. Ich cechą stanowi wspanialsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a ponadto nowe metody sprawiają, że wzrastają wymagania zabierające się również do modułów świetlnych. To zostało się powodem coraz szerszego zastosowania takich narzędzi jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, a i bardziej niezawodne i bierze dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Pełni ono wszelakie kryteria i wymagania klientów, którzy myślą o prawidłowe wyposażenie budynku, dobre z naszymi normami.