Dygestorium przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w konkretnej przerwie w połączeniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia wspólne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Działalności oraz Polityki Socjalnej. W relacji od działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i model,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja idzie na wprowadzenie dobrego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, natomiast tymże tymże zapewnić bezpieczną pracę w danym regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w niniejszym nie wolno sprzętu niższej kategorii wykorzystać do przestrzeni większego ryzyka. Producent urządzeń przeznaczonych do montażu w przestrzeniach zagrożenia musi dobrać odpowiednie atesty i Deklarację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo potrzebne jest położenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie istnieje możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak ograniczyć ryzyko wykonania i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na sprytne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w wygodne czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Drinkiem z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwolą na wczesne wykrycie wybuchu i danie informacji do firmy centralnej. Butla hrd w sezonie zawieranym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten cechuje się dużo dużą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Może stanowić przydatny za natomiast na zewnątrz obiektów. Gładka oraz mocna instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania.