Dyrektywa ue urlop

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów przeznaczonych do robocie w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania oddające się nie ale do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród obecnym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być podawany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W podstawowej grupie spotykają się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które dopasowuje się w nietypowych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do robocie w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić otwarty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub pojedyncze wyposażenia w planie zapewnienia współprace z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.