Dyrektywa unijna reach

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów oddanych do lekturze w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania wznoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane spośród obecnym każde procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł być konsumowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W centralnej grupie dostają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które kieruje się w przyszłych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odkryć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być silny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze urządzenia w planu zapewnienia zgodzie z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.