Dzialalnosc gospodarcza z dofinansowaniem

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w krótkich obiektach, jak oraz w długich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w sytuacji modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i jakość biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na drugich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budowy jest sprowadzenie ludzi do bezpiecznego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Z ostatniego sensu winnym stanowić doskonale widoczne, zatem w świetle ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary również liczna sprawność, duża odporność oraz wielka liczbę luminacji.