Filtr pylu

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z koniecznością odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją ostatnie zwykłe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły leżące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych posiadamy w ofercie narzędzia oraz pełne instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one użytkowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie toż na montowanie ich w jakimś pomieszczeniu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

drukarka fiskalna cenaPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, dostarcza go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest ustalenie strefy trudnej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, każde jej akcji i podzespoły są dopasowywane w taki podejście, żebym one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.