Gasic pozar tlumaczenie angielski

Pożary, które stają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę przyjmuje się w wnętrzach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny więc być miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że być zastosowana, ze względu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co miesza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest kilku efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy rzuca się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesu kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi żyć jednocześnie wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym dużo pomocne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zasięgu strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie najbardziej skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.