Gaszenie pozaru po rosyjsku

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najzwyklejszy oraz najbardziej znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają najwszechstronniejsze zastosowanie. W relacje z posiadanego składu mogą być użytkowane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najmodniejszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje proste zamierzenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi stanowić przyjmowana w sukcesach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można przesadzać w nieznanym miejscu, a parę wyłącznie w cichych pomieszczeniach o pojemności nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do drugich substancji, a i prawdy ich pobierania i dawania w obszar pożaru.