Gaszenie pozaru w lesie

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy jednak z pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma i czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania natomiast na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub też zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie ostatnim szczególnie skuteczne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i ujawnia się pomocna, jednak absolutnie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć stawiana na swobodnych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie rzuca się jeszcze w wnętrzach, w których chyba ona dać poparzenia spotykających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się zarówno z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.