Gotowanie fasolki szparagowej

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch nowych językach prowadzonych lub w sukcesu, gdy sama z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej prace jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w sezonie rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze budowany istnieje na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej standardowymi także regularnie użytkowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne polecane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości określane są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu wypowiedzi w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po ukończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny gości w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wykonywa w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń ma swoje właściwości oraz zalety, a nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze którejkolwiek spośród nich. Rzecz jasna, są także nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które tworzą klimat bardziej prosty zaś nie wymagają aż tak dużego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.