Jak przeciwdzialac wobec wyladowac elektrostatycznych

http://pakowarki.pl/produkt/pakowarka-prozniowa-multivac-p300/

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i intensywność procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry i tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów zajmują się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.
Electrostatic earthing to proces uziemienia, który stosowany jest na przykład w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni gromadzą się ogromne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje mają miejsce w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą zostać odizolowane od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy ruch w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, czy też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, a w strefie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.