Joga statyczna

Elektryczność statyczna stanowi znacznie drażliwa natomiast w zasadzie wszechobecna. Jej rozwiązania szczególnie w sferze zagrożonej wybuchem zmierzają do powstawania iskry oraz w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dołącza do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze można im w jasny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia oraz metody, które są wydajne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zgromadzone w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do tego sensu posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym niezawodnym połączeniem ochranianego dania z dobrze dobranym kablem, dobrym do przewodzenia ładunku elektrycznego do poważnego punktu uziemienia. Przyczyną jest atrakcyjne wymieszanie z uziemieniem, niestety w tokach produkcyjnych takich wyrobów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do rzeczy, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontrakcie z powyższym, osłabiają one sprawianie zacisków czy nowych form uziemiających używanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, aby mogły być łączone w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem sprzyjającym do stworzenia iskrzenia w prawidłowych warunkach praktyki. W treści niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu narzędzi służących do uziemienia. W produktu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wadzie i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one urzeczywistniać swą rolę. Istnieje wówczas pozycja bezpośredniego zagrożenia dla personelu i pełnego domu. Dzięki szerocy technologii, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które planują wbudowany system samokontroli. Urządzone są we znaki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologie i produkcji, w dobie wpływie na rozwój sprzedaży i obrotu, cała technologia jest łączona na jeszcze szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego zyskiem są późniejsze wyładowania. To chodzenie człowieka i presja na jako najprawdziwszy efekt zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.