Kasa fiskalna limit

Popełnianie braków to odpowiednia rzecz. Myślą o tym również ustawodawcy, którzy dali podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a także deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka istnieje i w wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Kiedy posiada zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na praca osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej i rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej spraw na kwocie finansowej i odtwarzanie do niej paragonu. Przychody pokrywa się w KPiR na bazie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od produktów oraz usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów lub usług. Sprowadza się również, że rolki do kasy fiskalnej na jakich wydawane są paragony przytną się w kieszeni podstawowej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo bolesne i złe stanowi ostatnie, że transakcji napisanej na kwocie finansowej nie da się wycofać ani poprawić przy zastosowaniu funkcji łatwych w współczesnym urządzeniu. Do celu marca 2013 roku nie było pewne, w który system należy postąpić w przypadku wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W praktyce opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale pomagania te stanowiły nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które decydują tę sprawę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one patrzeć, opisują natomiast dane, które muszą się w nich znaleźć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży wziętej w świadomości kasy, a druga z nich będzie obsługiwana w wypadku ww. błędów. W sensu anulowania paragonu konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacji i form pomyłki wraz z oryginałem paragonu.