Kodeks pracy p

W kwestia przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania miłych i higienicznych warunków pracy, natomiast każde urządzenia oraz instytucji muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to mechanizm systematycznego badania stanu w którym określony produkt spełnia pewne wymagania (chodzi tutaj też o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma kilka aspektów. Prawdopodobnie jej tworzyć projektant na okresie projektowania lub producent na momencie produkcji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca produktów lub osoba wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do czasu prawnego w Polsce przedstawiono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zdobyło w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do budowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr Także do wole 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia i profilaktyki zdrowia dotyczące projektowania i działania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie ciężkie a kolejne. Certyfikacja maszyn oraz akcesoriów, które opisują się wysokim stopniem ryzyka połączonego z ich eksploatacją i stosowanie przenosi się już na poziomie projektowania. Nowe urządzenia i organizacje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia oraz organizacje, jakie mogą produkować w pewien sposób zagrożenie dla działania czy zdrowia pracownika również planowania także miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.