Kolposkopia w ciazy

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwagi powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, coraz w ubiegłym wieku kolposkopia była ogólnie niedoceniania i traktowana jak badanie skomplikowane i skomplikowane, a jeszcze nieobiektywne. Współcześnie ale można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop daje nie tylko bierną obserwację, ale jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy posiadamy do czynienia ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna metoda wykorzystywana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na konkretnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu praktycznymi oraz silnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów że stać i urządzona w kamery cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź zbudowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.