Kulinaria swiateczne

W moc obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją uważa się prawie wszędzie, zwłaszcza w przemyśle. Wiele materiałów koniecznych do spełnienia procesów pracy jest palnych lub zagrażających wybuchem. Więcej w sektorze chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, więc co za tym chodzi, tam stopień zagrożenia jest najdoskonalszy.

Ze względu na złe skutki wybuchu wskazane jest podjęcie stosownych kroków, żeby temu zapobiec. Jednym z nich jest explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo działający system pozwoli na tłumienie, a nawet izolowanie eksplozji. Najnowsza i najspokojniejsza jakościowo technologia pomiarowa duzi w układach przemysłowych funkcję ochronną. Chroni ona ponieważ w realny sposób instalacje przemysłowe przed ich zniszczeniem. Kalibracja tych sposobów jest zdecydowanie w pojedynczych urządzeniach (kalibratory przenośne). Podstawowym zadaniem systemów bezpieczeństwa jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do zakresu nie powodującego zniszczenia narzędzia bądź obiektu (dekompresja). Doskonale nadają się one do zabezpieczania takich budowli jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli prowadzonej w zakresach zagrożenia początkiem są bardzo duże. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest informacja ATEX decydująca o wnętrzu i prac systemów zabezpieczających. Dostarcza ona zapomniał obszarów złych i ma pod uwagę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu dopiero w 50% przypadków. W klubu z ostatnim, zawarcie w zasadach zagrożeń tylko elektrycznych było niewystarczające do zrobienia dobrego stopnia ochrony. Eksplozja zapewne istnieć jednak wywołana przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia. Urządzenie w plany zabezpieczenia przed wybuchem, zgodne z dyrektywą ATEX wymagają być ponad odpowiednio oznakowane, i dokładniej znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem). Mimo, że narzędzia i systemy ochronne są ciągle udoskonalane, to a zawsze bardzo zależy z człowieka, jego wiedz oraz nauk - szczególnie w kryzysowych sytuacjach.