Mikroskop warsztatowy duzy

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop dostarcza do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Urządzenie to istnieje szeroko brane w medycynie, nauce, a też przemyśle oraz w wielu innych rzeczach. Na przestrzeni dziejów wymyślono inne rodzaje mikroskopów.

Ważnym z nich istniałoby urządzenie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły niesamowitej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do nabycia było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w badaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na rozległą skalę. Jako główny człowiek pod mikroskopem obserwował inne rodzaje komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie różnych spraw na fakt świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano także po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, iż są one nośnikami genów. Od ostatniego czasu zaczęła przedstawiać się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Odkrycie i praktyka genów umożliwia w nowoczesnym świecie walkę z wadami genetycznymi. Nie pozostawiajmy także o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa była się identyfikacja przestępców, a jeszcze określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu produkuje się nowe stopy metali, które są materiałem branym w moc gałęziach gospodarki i wiedzy. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W obecnym nowoczesnym typie urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze budów komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w branży nauki, przemysłu i medycyny.