O poliglota humberto de campos

Dziś mamy do zapoznania kilka słów o samym procesie tłumaczenia, co nie przylega do najlepszych, bo bardzo jest teoretyzować o czymś, co przez dłuższy okres czasu jest instynktowne a nie do celu świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie jest szansy zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu wybrać odpowiednie słowo, nie może zobaczyć tego w pozycji słusznych tłumaczeń, gdyż ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, jakie będzie dla niego znacznie odpowiednie. Powiedzieć sobie pewne złożenia w chęciach a temuż wybrać, które ładnie brzmi. Taka alternatywa jest jednak jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na zasadzie wiedzy oraz doświadczenia, jakie jest podnoszone przez kilkanaście lat. Powstaje on jeszcze dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak popularne sprawy, jak czytanie książek przed snem lub pisanie wypracowań. Praca ze słowem pisanym organizowana przez całe życie stanowi mocno poważna w prowadzeniu wrażliwości na określenia i swobodzie w ich odpowiednim doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, natomiast to chce od indywidualnych preferencji. Taki książkowy proces składa się z trzech poziomów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi dużo dużo zrozumieć tekst, który znajduje do przetłumaczenia. W współczesnym mechanizmie podkreślamy trudne słowa, aby znaleźć spożywa w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wyciągnięty język. Ten poziom dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w przyszłych fazach tego poziomu jest dopracowywany. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie troski o to, by tekst docelowy był każde elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i odpowiednio kiedy tylko stanowi toż możliwe.Trzeci i ten czas to zobaczenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Ale wszystek powinien dostosować ten proces do indywidualnych zainteresowań, tak, aby uzyskać najwłaściwszy wynik.