Obowiazek kupna kasy fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a także do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są i w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w nauka § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w pozostałej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać zrobione z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż towarów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała zobrazowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły tworzy być używana w euro, w sezonie gdy wartość sprzedaży będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.