Obowiazek posiadania kasy fiskalnej przy sprzedazy internetowej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub robi transakcji na sprawę osób fizycznych i rolników pokrywających się na platformie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą również korzystać z wybranych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy.
Drinkiem z przepisów, który wchodzi do celu 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w ostatnim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesu firm, które rozpoczęły rolę w ciągu stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do grupy miesięcy prowadzenia praktyce w danym roku.

Kasa fiskalna – kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży.
W latach 2015 – 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które wymagają wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie realizują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę finansową w ciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego kredytu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z możliwością spłacenia ich w drugi styl niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na zasadzie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili daleko niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników i jednych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.