Ocena zagrozenia wybuchem stolarni

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w myśli urządzeń i systemów ochronnych danych do gruncie w odległościach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było konieczna ze względu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych wchodzących w drugich państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX bynajmniej nie była idealną próbą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w końcach Unii Europejskiej, albowiem od nieomal dwóch dekad obowiązywało kilka dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku ma jedno obligatoryjne rozporządzenie otrzymane we całych państwach Unii Europejskiej, które zajmuje zapewnienia bezpieczeństwa w odległościach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem wpisania w bycie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia dotyczące to toż zagadnienie i podobne przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w całej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To jedno bycie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy ten przepis zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała przyjęta dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sytuacji harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich przenoszących się do urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruntu w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Wymaga ona zostać zaimplementowana we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Gdy już zostało powiedziane, dyrektywa ATEX ma użycie do sprzętów i systemów ochronnych kierowanych do wykorzystania w miejscach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej dostaje się natomiast odnośnik do zasad najnowszej wersji dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE