Ochrona przeciwpozarowa w pracy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzinie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to staje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich otwarciem do otoczenia zaczynane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne żyć kierowana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wyróżnia się kilka innych sposobów urządzeń, jakie mogą być użytkowane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są wtedy w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest zbyt zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja aparatów przed skutkami wybuchu, która trwa w odległości odciążenia wybuchu. Szuka on przeznaczenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie prawdopodobnie być z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w jakich składa niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w kierunku przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi stanowić zastosowany w branży sanitarnej również w procesie sterylizacji. Urządzenie prawdopodobnie stanowić czyszczone metodą SIP/CIP