Odkurzacze antywybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich składników i części.

W kontakcie ze ogromnymi rozbieżnościami w obszarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo spokojniejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do roboty w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony i bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być ściśle oznakowane oraz przejść szereg testów, które liczą na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac oraz znaczenia tego rodzaju urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.