Odpylacz bateryjny

Odpylacz wykonany razem z informacją atex (atex dust collector) siedzi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich oraz bogatych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odprowadzane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są wysokie w terminie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co czyni, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest zadowalające dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pozycji (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).