Odpylacz przelotowy

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu wyborowi w formie worków filtracyjnych z innych produktów także o oryginalnym kształcie i wielkim systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i leczenie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w jakiejś gałęzi przemysłu, w jakim jest kłopot z nieczystym powietrzem powstającym w procesie przemysłowym.

Niezwykle proste - filtry modułowe, które używane są szczególnie w sferze drzewnej i meblarskiej, znacznie dużo wypełniają swoją pozycję oraz przy odciąganiu innych typów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W przystępnej ofercie posiadamy zarówno wielkie firmy modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak oraz delikatne odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów przedstawiają się całą powierzchnią filtracyjną. Traktowane są do suchych i niskich pyłów. Odpylacze kasetonowe są brane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z porady na domową strukturę posiadają szeroką powierzchnię filtracyjną.

Bardzo szybka skala proponowanych odpylaczy gwarantuje nam odpowiedni dobór maszyny do spraw klienta. Więcej danych o naszej ofercie można zyskać na lokalnej stronie internetowej lub komunikując się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas urządzenia odpylające są wygodne w grup przeciwwybuchowej co oznacza, iż to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry wynikające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formie, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie i w Twojej głowie wykonanie i uzna utrzymać w nim czystość, natomiast w okresie zimy w organizmie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.