Odpylacze elektrostatyczne zasada dzialania

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, zajmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w ciągach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o dużo małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (strona spośród nich ma działanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania stanowią istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również gasić ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym płynie do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej dodatkowo w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną sytuacją w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budów jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.