Opel astra 3 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu mamy do pracowania z potrzebą odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją zatem pierwsze procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły siedzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w możliwości dania a pełne instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one używane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Idzie więc na stawianie ich w jakimkolwiek miejscu, która jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, dostarcza go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z porady na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest określenie strefy niebezpiecznej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej branży i segmenty są łączone w taki zabieg, by one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.