Plan finansowy firmy produkcyjnej

Symfonia program to pakiet, który wspiera zarządzanie w przenośnych oraz średnich firmach. Jest o pierwszy polski zintegrowany pakiet, jaki stał stworzony szczególnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu marki w jej naturalnej praktyk w sprawy ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w maksymalnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i wewnętrznych. Moduł Kadry zaś Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi typów. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Umożliwia on w zestawieniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w istoty sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu funkcjonuje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest nieodzowna dla firm mających kilka oddziałów również w duzi zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest stosowany w terenach handlowych i sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś przygotowany dla firm, które powodują księgowość uproszczoną. Działa on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu ważna wykonywać rozrachunki z urzędami i pracownikami. W sporym stopniu ułatwia analizy dochodowości.