Planeta ziemia 1080p

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne być znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w spraw, jeśli nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy powstają w niej elementy w istoty gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak jest - rozwija się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie tkwi w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - broni się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.