Planeta ziemia swiat wokol nas

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno istnieć znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sprawie, skoro nie mieszkają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia dawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy dają w niej elementy w postaci gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jak występuje - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie żyje w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - broni się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania oraz higieny pracy.