Pompa membranowo tlokowa opryskiwacza

Pompa membranowa inaczej zwana jest pompą wyporową. Znajduje swoje wykorzystanie między innymi w różnych instalacjach do przetłaczania niemal każdego medium. Jej roboczym organem jest plastikowa lub gumowa membrana, która sterowana jest przy pomocy dźwigni.
Cechy ważne
Jej właściwością szczególną jest brak przecieków, dzięki dlaczego jest szeroko wykorzystywana do pompowania cieczy toksycznych oraz zanieczyszczonych. Jej wykonanie odnosi się do oczyszczalni wody, przemysłu farbiarskiego, drukarskiego, lakierniczego, do transportu produktów spożywczych, w sektorze mechanicznym, ceramicznym, górniczym, budowlanym, włókienniczym, spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym i chemicznym, a także przy transporcie chemikaliów.

Pompy membranowe zapewniają niezawodny, funkcjonalny i finansowy transport wszystkiego typu cieczy.
Pompy, które wykonują z zastosowaniem pneumatyki wymagają dostawy sprzężonego powietrza. Stanowią one napędzane sprężonym powietrzem. Ich podejmowanie podejmuje się wraz z zasileniem sprężonym powietrzem za pomocą systemu dystrybucji kierującego powietrze na poszczególną z membran. Membrany zaś połączone są wspólną osią. Jedna membrana wykonująca posuw tłoczenia ma w bliską właściwość drugą która w owym okresie zasysa medium. Następnie ponownie cykl przejmuje się z odwróceniem kierunków działania.

Rodzaje pomp
Pompy membranowe widoczne są w przeciwnych wykonaniach membran: NR (guma naturalna), NBR, EPDM, FKM (Viton), SANTOPREN. Rodzaje napędu pomp są następujące: pneumatyczny (sprężynowym powietrzem), silnik elektryczny, z napędem spalinowym, hydraulicznie.
Pompy membranowe zasilane sprężonym powietrzem proste są w pozostałych wykonaniach materiałowych m.in. metalowe oraz z ciał sztucznych. Dają możliwość transportu mediów agresywnych chemicznie, ściernych, a dodatkowo dużej gęstości. Na zbytu są pompy w działaniach sanitarnych (pompy spożywcze) oraz pompy z certyfikatem ATEX.