Psychika inaczej

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i stworzonych zgodnie z regułą ATEX działającą w terenach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby działało w duzi sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

comarch erp xl demoComarch ERP Optima - nowe demo / upgrade - POLKAS & COMARCH

Odpylanie ATEX w pracy W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich budzą się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego sensie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz jednej instalacji odpylającej, gdyż ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX oraz korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w style gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.