Rozliczenie pracy dziecka

Te zmiany w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy oferujące nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania prac z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą pracę prowadzą do kobiet fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz wygodne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed podjęciem używania kasy, uzależnione są jeszcze z ulgą, którą można uzyskać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, aczkolwiek nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również dbać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może doprowadzić konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to również konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.