Rozwoj przemyslu wysokiej technologii

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, jakie potrzebują stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry także tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów wykorzystują się firmy, które biorą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stosowany jest na dowód w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni koncentrują się ogromne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje są mieszkanie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą zostać odłączone od siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki używane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek krok w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, bądź więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, oraz w strefie zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.