Srodki gasnicze rodzaje i zastosowanie

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Rzuca się ją tylko w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest mały ciężar właściwy także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stosuje się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że być łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej sprawne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona wyłącznie w obecnych miejscach, co do jakich liczy się pewność, że nie goszczą w nich ludzie. Z koncentracje na liczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić poważna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.