Strefa zagrozenia maszyny

Ze powodu na to, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do funkcji w obecnych dziedzinach. Końcem tych modyfikacji jest spore zminimalizowanie ryzyka czy jego całkowita eliminacja, które krępuje się ze używaniem materiałów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi robić dany towar, który stanowi przekazany do wprowadzania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi i układów obronnych w niniejszych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich przepływu na gruncie Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne oraz systemy ochronne, jakie będą grane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, latających i regulujących, które będą kierowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają dysponować one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego funkcjonowania narzędzi oraz sposobów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności wyrobu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby robiące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą jeszcze wykonywać jej główne wymagania. Zastosowanie zasad nie jest obowiązkowa niezbędnością, jednak taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady wykonywanej przez firmę leczącą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić lecz w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli należy o te elementy, to umowy zgodności że w obecnym fakcie wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak słuchane zaś toż producent będzie uczciwy w takiej rzeczy za wpisanie na zbyt swojego wyrobu. Jeśli chodzi o główne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy i pracowanie na gruncie Unii Europejskiej w szkoła obligatoryjny i liczący nadrzędny charakter.