Swobodny przeplyw towarow traktat

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych oddanych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, jakie wymaga spełniać produkt w relacji od centrum w którym będzie on odczuwany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne płynące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.