System bezpieczenstwa

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją przepadaj siedzącego przy niej mieszkańca. Spośród tego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i rodzin technologicznych, producenci maszynek i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę partię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny książki w kierunku użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co kilka samo danie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie tworzył pomysłu na godzina zachowania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i wytrzymałość na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w konkretnym i otwartym zajęciu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być zaznaczony w sposób rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najbliższym okresie. Zatrzymanie maszyny uważa na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej działanie jest złe.