Technologia gastronomiczna kasze

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest dokumentem, którego głównym końcem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych i urządzeń, które wykorzystywane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania współprac z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną wartość w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, że wynik jest równoznaczny z racją to zakłada się jego synchronizację z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych podawanych w strefach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi pamiętać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne powinny istnieć rzeczywiście zaprojektowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być organizowane ze nauką wiedzy technicznej. I ilości oraz podzespoły urządzeń muszą iść bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi zaś pogodą nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania a systemy ochronne nie mogą spowodować uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w finale ich dokonywania nie powstaną za wysokie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą stanowić zagrożeń elektrycznych natomiast nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.