Uziemienie fundamentowe sztuczne

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w ogromnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w końca przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu i tymże samym powstanie eksplozji.

turbovacPakowarki próżniowe TURBOVAC - serie: S20, S30, S40, M20, M30 i inne

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby było obecne możliwe przewożone konstrukcje powinny posiadać znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia koncentrują się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Przewody przydatne w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną oraz znacznie dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie będące system ochrony, który daje na transport lub dozowanie produktu lecz w czasie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy korzysta się tego standardu uziemienia? Najczęściej odnosi się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek natomiast na dowód elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i montuje się w gronu substancji łatwopalnych, trafia do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście dobry zacisk i właściwie wybrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Duże jest zatem, że używane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na trasie testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.