Uziemienie gdzie podlaczyc

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń związanych z wybuchem palnych treści na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z koncentrowaniem się ładunków elektrostatycznych. Obraca się go w ciągu transportu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zrobione jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą wyniknąć w ciągu napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do stworzenia naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych wytwarzane są w sukcesu kontaktu i rozdzielenia. Ich moc jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które łączą się ze sobą i właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W rezultatu nagłego, bezpośredniego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może wejść do powstawania krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie widoczny w perspektyw iskry. Z serii niemonitorowane iskry mogą prowadzić powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, natomiast w rezultacie do eksplozji. Środkiem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest zastosowanie uziemienia, jakie będzie zobowiązane za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe zaufanie zapewniają nowe systemy zarządzania uziemienia.